nawiewniki vent, czeladź, śląsk nawiewniki
Witamy na stronie VENT - Nawiewniki !
Aprobaty

Firma BREVIS oferuje Państwu wyroby najwyższej jakości, potwierdzone prestiżowymi nagrodami, certyfikatami (zobacz OPINIE) oraz aprobatami technicznymi, które zamieszczono poniżej.

Numery aprobat technicznych uzyskanych przez nawiewniki VENTAIR® oraz okna w nie wyposażone:

Aprobaty techniczne na nawiewniki VENTAIR®:

 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej:
  AT-15-4595/2000
 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej:
  AT-15-4595/2002 (rozszerzona do zastosowań nawiewników w oknach PCV i drewniano-aluminowych)
 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej:
  AT-15-4595/2007 - ściągnij »
 • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej:
  AT-15-7676/2008 - ściągnij »
 • Aneksy do Aprobat Technicznych ITB:
  AT-15-4595/2007 oraz AT-15-7676/2008 - ściągnij »

Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej na okna wyposażone w nawiewniki VENTAIR®:

 • Stolbud-Włoszczowa:
  AT-15-4640/2000
 • Elit Fönster:
  AT-15-4972/2001

W celu podnoszenia jakości produktów oraz rozwoju nowych rozwiązań posiadamy własne zaplecze projektowo-badawcze. Konieczność obiektywnej oceny parametrów i walorów wyrobów skłoniła nas do podjęcia współpracy z wieloma ważnymi ośrodkami tej branży. Produkty VENTAIR® testowane były w laboratoriach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechniki Krakowskiej, IFT Rosenheim, laboratoriach producenta systemu stolarki PCW Deceuninck oraz producenta nawiewników brytyjskiej firmy TITON Inc.

Chcąc wyjść naprzeciw wymogom formalnym oraz rosnącym potrzebom rynku aktywnie włączyliśmy się w nurt procedur aprobacyjnych dla produktów VENTAIR®. Z uwagi na specyfikę wyrobów, które są urządzeniami wentylacyjnymi lecz stanowią integralną część okna, postępowania aprobacyjne prowadzimy w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Jest to jedyna instytucja w Polsce, która w zakresie merytorycznym posiada urządzenia wentylacyjne i okna. Zatem jest w stanie określić cechy nawiewnika po zamontowaniu w oknie jak również cechy okna z nawiewnikiem.

Jesteśmy pierwszą firmą na rynku polskim, która uzyskała aprobatę ITB na okienne nawiewniki powietrza jako odrębne wyroby budowlane AT-15-4595/2000. Dokumenty te określają cechy samych nawiewników oraz ich wpływ na cechy okna.

Nasze wyroby również jako pierwsze wśród nawiewników szczelinowych są wprowadzane do aprobat technicznych przez producentów okien co świadczy o wysokiej ocenie ich jakości oraz walorów użytkowych.

Dotychczas uzyskano dwie aprobaty na okna z wbudowanymi nawiewnikami VENTAIR®: Stolbud S.A. Włoszczowa AT-15-4640/2000 oraz Elit Fönster AT-15-4972/2001.

Nawiewniki VENTAIR® posiadają również Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny: HK/B/1233/01/2010 - ściągnij ».VENT