nawiewniki vent, czeladź, śląsk nawiewniki
Witamy na stronie VENT - Nawiewniki !
Wentylacje - odpowiedzi

« Powrót

Dlaczego nawiewniki są lepsze od tzw. mikrowentylacji czy wycinania uszczelek?

Rozwiązanie zwane potocznie mikrowentylacją, stosowane dość szeroko w oknach pionowych, polega na zluzowaniu uszczelki poprzez wprowadzenie dodatkowego, blokowanego przez okucia położenia skrzydła. Skrzydło okna wyposażonego w mikrowentylację może być całkowicie zamknięte, otwarte lub minimalnie uchylone. Powietrze powinno się przedostawać szczeliną powstałą w wyniku uchylenia skrzydła i zluzowania uszczelki. Słabości tego rozwiązania są dwojakiej natury.

Po pierwsze natury technicznej: stopień wentylacji jest nieznany, niepowtarzalny, niekontrolowany, istotnie zależy od dokładności montażu okna oraz od trwałości uszczelki, czasem jest zbyt duży, czasem zdecydowanie za mały. Jeśli jest wentylacja, to działa ona tak jak w oknie bez uszczelek - zależy od warunków zewnętrznych (wiatr, zimno), zimne powietrze wpływa dużą częścią obwodu skrzydła okna dając wyczuwalne zimne strumienie, mogące oprócz dyskomfortu zakłócać pracę zaworów termostatycznych (w grzejnikach usytuowanych pod oknami), zimne powietrze wpływa w przestrzeń pomiędzy uszczelkami, zmieniając rozkład temperatur wewnątrz profilu okna co w konsekwencji przy dużych mrozach może prowadzić do wykraplania pary wodnej na powierzchni ramy okna oraz przymarzania uszczelki uniemożliwiając jego zamknięcie. Jeśli pada deszcz i wieje wiatr, uchylone okno przecieka, asymetrycznie zaryglowane skrzydło łatwiej ulega deformacji zwłaszcza, że występują w nim duże naprężenia mechaniczne i cieplne, okno jest łatwe do sforsowania przez złodzieja.

Po drugie natury psychologicznej: klamka w nowoczesnym oknie pionowym posiada wiele położeń realizujących funkcje otwarcia, uchylenia i rozszczelnienia. Jeśli okno wyposażone jest w mikrowentylację ze zmiennym stopniem otwarcia, położeń klamki może byćyć sześć! To o wiele za dużo jak na skołatanego problemami codziennego życia mieszkańca. Praktyka pokazuje, że pozycja mikrowentylacji nie jest używana, a wietrzenie odbywa się przez otwieranie okna.

Jeśli chodzi o wycinanie uszczelek, to można powiedzieć przekornie, że nie po to zastosowano uszczelki w nowoczesnych oknach aby je potem wycinać. Rozwiązanie to zostało wymuszone na producentach okien w Polsce przez tzw. procedurę aprobacyjną i traktowane jest jako zastępcze, dalekie od nowoczesności.

Nawiewnik powietrza nie posiada ani jednej z wyżej wymienionych wad. Jest idealnym sposobem na realizację tzw. wentylacji kontrolowanej, gdzie świeże powietrze wprowadzane jest do wnętrza "hermetycznej skorupy" budynku poprzez specjalne otwory o dobrze określonym położeniu i przekroju przelotu, wyposażone w regulację wielkości przepływu. Daje to możliwość kontrolowania stopnia wymiany powietrza, powtarzalność, możliwość zastosowania automatycznego sterowania, dużą oszczędność energii, wysoki komfort użytkowania.


VENT