nawiewniki vent, czeladź, śląsk nawiewniki
Witamy na stronie VENT - Nawiewniki !
Opinie, artykuły

Wentylacja w naszym domu

Każdy, kto wymienił okna w swoim domu na nowoczesne, prawie idealnie szczelne z PVC lub drewniane doceni na pewno wygląd, trwałość i funkcjonalność nowej stolarki. Nie każdy jednak spodziewa się przy tym zmian w wentylacji naturalnej swojego domu w okresie grzewczym (od późnej jesieni do wczesnej wiosny).

Zastanówmy się, dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej?

W odpowiedzi opisano skutki braku właściwej wentylacji i zasady jej prawidłowego działania oraz podano wskazówki dla użytkowników, co mogą zrobić w przypadku, gdy zakupili już nowe szczelne okna.

nawiewniki, montaż nawiewników, nawiewniki ciśnieniowe, nawiewniki higrosterowane, nawiewniki akustyczneFotografia przedstawia wnętrze pokoju na wiosnę w domu, w którym stolarka została wymieniona przed okresem zimowym na idealnie szczelną. Widoczny efekt zagrzybienia nie jest niczym innym jak tylko wykorzystaniem praw fizyki przeciwko nam samym. Zawilgocenie, grzyb czy pleśń w naszym domu może być efektem nie tylko wad konstrukcyjnych i ocieplenia budynku, ale w głównej mierze jest skutkiem gromadzenia się pary wodnej i wynikiem braku dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń.

Widocznymi efektami braku wentylacji są: grzyb i pleśń na nadprożach i pod parapetem, zaparowane szyby; nawiewanie powietrza poprzez kratki wywiewne w kuchni lub łazience.

Niewidoczne efekty braku wentylacji to:

Dlaczego tak się dzieje? - czyli jak działa wentylacja naturalna?

Wentylacja polega na wymianie z pomieszczeń zużytego powietrza i wprowadzeniu w jego miejsce świeżego. Siłą napędową w wentylacji naturalnej (zwanej też grawitacyjną) jest różnica gęstości powietrza zimnego (świeżego na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (obecnego wewnątrz pomieszczeń). Mówiąc wprost wentylacja naturalna działa prawidłowo tylko w okresie zimowym, kiedy na zewnątrz jest temperatura zdecydowanie niższa niż wewnątrz domu. Dodatkowe zmiany w wentylacji pomieszczeń może wprowadzić działanie wiatru na budynek - może on wzmóc wentylację lub ją osłabić. Trzeba również pamiętać, że sprawność wentylacji w naszym domu zależy również od przewodów wentylacyjnych potocznie nazywanych kominami - im są one wyższe tym wentylacja działa lepiej (w typowych blokach mieszkalnych na ostatnich kondygnacjach z reguły występują zaburzenia w usuwaniu powietrza w kuchni, łazience i w.c., co jest spowodowane również przez zbyt niskie przewody wentylacyjne). Aby wspomóc wywiew można zastosować tzw. dachowe wywietrzniki: nie mechaniczne (np. wykonane z laminatu poliestrowo - szklanego) lub mechaniczne. Wspomagają one naturalny wywiew powietrza poprzez działający na nie wiatr, a także zabezpieczają przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego do kanału wentylacyjnego.

Powietrze zimne napływa do pomieszczeń mieszkalnych (pokój dzienny, sypialnia) "nieszczelnościami", (czyli przez starego typu nieszczelne okna) lub nawiewnikami (w ścianach lub nowoczesnych oknach) i opuszcza mieszkanie sprawnymi kanałami wentylacyjnymi (kratki wentylacyjne w kuchni, łazience lub w.c.).

W celu zapewnienia prawidłowo działającej wentylacji naturalnej musimy zadbać, aby pomiędzy pokojami pod skrzydłami drzwiowymi pozostawić szczeliny o wysokości 1 cm na całej szerokości drzwi, a dodatkowo w dolnej części drzwi łazienkowych, w.c., kuchennych i garderoby wykonać otwory o powierzchni 200 cm2 (mogą to być np. standardowe kratki lub zamiennie otwory okrągłe) .

Mikrowentylacja

Normalnie, tzn. przy nieszczelnych oknach prawidłowo funkcjonuje cały układ wentylacji naturalnej. Producenci nowoczesnych okien zaopatrują swoje okna w tzw. mikrowentylację. Jej działanie jest podobne do wietrzenia, zakłada bowiem świadome użytkowanie takiego okna, tzn. że mając takie okna sami musimy wiedzieć kiedy mamy rozszczelnić okno a kiedy je zamknąć. Z reguły zapominamy o tym zamieniając nasz dom w szczelną puszkę bez dopływu powietrza, stwarzając zagrożenie powstania takiego zawilgocenia jak na rys. 1. A poza tym nie po to kupujemy nowe okna, aby je potem rozszczelniać, powodując tym samym straty ciepła i dyskomfort jak przy starej stolarce. Reasumując: okna z mikrowentylacją są dalej szczelnymi oknami, bo przecież wentylacja naturalna (grawitacyjna) powinna odbywać się samoistnie, bez naszego udziału.

Przy szczelnych oknach bez nawiewników nie ma możliwości samoistnej wymiany powietrza - regulację napływu zrzucamy na użytkownika okien, czyli na nas samych, co staje się mało komfortowe a przy użytkowaniu urządzeń gazowych wręcz groźne i niebezpieczne,

Nawiewniki

Są to proste urządzenia wprowadzające odpowiednią ilość powietrza bezpośrednio z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych lub kuchni, umieszczane tylko w górnej części okna, kasety rolet nad oknem lub obok okna w ścianie - zgodnie z Polską Normą o wentylacji (PN-83/B-03430 zmiana AZ3).

Zgodnie z zasadami wentylacji naturalnej doprowadzamy powietrze poprzez nawiewniki do pomieszczeń "czystych" typu: pokoje dzienne i dziecięce, sypialnie, gabinety i kuchnie, a wyprowadzamy w pomieszczeniach "brudnych" np. łazienkach, w.c. i kuchniach. Jedynym odstępstwem mogą być garderoby - gdy są ogrzewane, możemy doprowadzać do nich powietrze z zewnątrz, gdy brak w nich jakiegokolwiek urządzenia grzewczego musimy skutecznie wyprowadzić powietrze poprzez kanały wentylacyjne.

Nawiewnik został tak skonstruowany, aby wpływ zimnego powietrza w okresie zimowym następował w górnej części pomieszczenia, gdzie gromadzi się powietrze cieplejsze. Dzięki temu mamy uczucie, że do pomieszczenia napływa powietrze o temperaturze pokojowej.

Nie wolno zastosować nawiewników w łazience (oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności). W tym pomieszczeniu napływ następuje poprzez kratkę w drzwiach (o powierzchni całkowitej min. 220 cm2) , a wypływ powietrza odbywa się poprzez kratkę wentylacyjną do przewodu (o wymiarach min. 14 x 21).

Montaż

Właśnie ze względu na wpływ chłodnego powietrza z zewnątrz (szczególnie w zimie) nawiewniki muszą być umieszczone w górnej części okna (na skrzydle (fot.2) lub ościeżnicy okna) lub zamiast części okna - tzw. wkład wszybowy. Innym rozwiązaniem są nawiewniki ścienne, które muszą być umieszczone obok lub ponad oknem, jednak nie niżej niż na wysokości 2 m ponad poziomem podłogi.

Zakup

Najlepiej planować zakup okien wraz z nawiewnikami. Producenci okien wiedzą jak się je montuje. Jednak w przypadku już zamontowanych okien można zakupić nawiewniki w serwisie producenta okien, w firmach zajmujących się dystrybucją nawiewników i systemów wentylacji, lub w firmach zajmujących się tylko urządzeniami wentylacyjnymi.

W porównaniu do kosztu zakupu i montażu okien w typowym mieszkaniu w bloku (2 pokoje, kuchnia, łazienka) wynosi: zakup i montaż okien 4600 zł, zakup i montaż nawiewników to jedynie 420 zł (po jednej sztuce w pokoju i w kuchni).

Bezpośrednie korzyści zastosowania nawiewników Podstawa prawna

Według autora artykułu, to właśnie architekt w fazie projektowania powinien zająć się również funkcją wentylacji (tak jak zajmuje się innymi funkcjami, np.: rozmieszczeniem pomieszczeń czy okien) i powinien ująć odpowiednie elementy już w projekcie architektoniczno - budowlanym np. nawiewniki w zestawieniu okien. Podstawą prawną do "wymuszania" na projektancie zajęcia się tym problemem jest przede wszystkim Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.). W Art. 5. pkt 1 czytamy:

"Obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: (...)

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, (...)

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności;"

Jakby było tego mało jest jeszcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", gdzie występuje cały rozdział (6) pod tytułem "Wentylacja i klimatyzacja". W § 149. pkt. 1. czytamy _Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji (...)".

Dokładne ilości powietrza do potrzeb wentylacyjnych, czyli jakie powinny przepływać przez nasze mieszkanie czy dom są już ujęte we wspomnianej normie dotyczącej wentylacji PN-83/B-03430 (ze zmianą AZ3 z lutego 2000) "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania." W zmianie tej jest już również mowa o umieszczeniu nawiewników tylko w górnej części okna lub ściany, jak i o tym, że nie można już ich montować pod parapetem, tak jak stosowało się je wcześniej.

Inwestorzy (użytkownicy) nie muszą znać się na projektowaniu czy wykonawstwie swojego wymarzonego domu lub mieszkania. Według ww. podstaw prawnych to właśnie do projektanta i wykonawcy należy prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu, użytkownik go tylko eksploatuje i utrzymuje we właściwy sposób.

mgr inż. arch. Maciej Janicki - członek Stowarzyszenia Polska Wentylacja

NAWIEWNIKI STEROWANE RĘCZNIE - ciśnieniowe

"Automatyczne" nawiewniki, w których automatyzm polega na zmianie dopływu powietrza na podstawie różnicy temperatur i ciśnienia powietrza, czyli tak jak w przypadku nieszczelności. W efekcie to użytkownik jest zmuszony ręcznie ustawić przepustnicę manualną w danym pomieszczeniu, tak, aby dostarczyć odpowiednią ilość powietrza. Tylko nieliczne nawiewniki wyposażone są w element wyrównujący ciśnienie.
Zalety: cena, prostota budowy.
Wady: sterowanie ręczne (otwarte - zamknięte), w niektórych typach brak możliwości skutecznego odczyszczenia, niska energooszczędność - musimy pamiętać o ich zamknięciu, kiedy opuszczamy pomieszczenie, słabe wytłumienie akustyczne.
Cena: 40 - 250 złotych bez montażu, montaż w ścianie - od 130 zł, w oknie od - 45 zł;
Rodzaje: - okienne - tzw. wkłady wszybowe, czyli nawiewniki umieszczone zamiast fragmentu górnej części szyby;
- okienne w ramie lub skrzydle okna;
- nawiewniki ścienne;

NAWIEWNIKI AUTOMATYCZNE - HIGROSTEROWANE

Jako jedyne na polskim rynku nawiewniki automatyczne, które wykorzystują zasadę higrosterowania. Polega ona na wykorzystaniu siły wilgoci gromadzącej się w pomieszczeniach. Ponieważ wilgoć wytwarzana jest w mieszkaniach podczas działalności człowieka, występuje wtedy największe zapotrzebowanie na wymianę zużytego na _świeże_ powietrze z zewnątrz (człowiek podczas normalnej działalności wytwarza ok. 100 gramów pary wodnej na godzinę a podczas kąpieli ok. 2000 gramów na godzinę). Regulacja za pomocą wilgoci tzw. higrosterowanie następuje poprzez umieszczone wewnątrz nawiewnika taśmy poliamidowe - wymiana powietrza wzrasta, gdy w pomieszczeniu występuje wilgoć (czyli kiedy przebywa w nim człowiek), a maleje, gdy wilgoć została usunięta z pomieszczenia.
Zalety: automatyczne sterowanie dopływu powietrza - poziomem wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia, oszczędzanie ciepła dzięki oddzielnemu sterowaniu dopływu powietrza do pomieszczeń wg faktycznych potrzeb, możliwość zastosowania całego systemu higro - nawiewniki i kratki wywiewne higrosterowane (duża redukcja strat ciepła), możliwość dodatkowego zastosowania centralnej wentylacji mechanicznej wyciągowej.
Wady: cena kompletu z wytłumieniem akustycznym, tylko trzy kolory elementów wewnętrznych w standardzie;
Cena: od 127 do 230 złotych za nawiewnik bez montażu, montaż w ścianie - od 100 zł, w oknie od 45 zł;
Rodzaje: - okienne w ramie lub skrzydle okna, z możliwością dodatkowego wytłumienia akustycznego; - nawiewniki ścienne i do rolet;

Powrót


VENT